Banyak Orang Yang Belum Tahu, Terrnyata Masuk Pasar Atau Mall Ada Doanya

Pasar sering dipersepsikan sebagai tempat transaksi jual beli dengan segala macam triknya. Saat berjual beli dipasar, semua memikirkan untung. Tidak sedikit diantaranya yang menghalalkan segala cara. Mengurangi timbangan, menjual barang palsu atau ilegal, hanyalah beberapa contoh saja. Pendek kata, pasar sering diasumsikan sebagai tempat maksiat, dan banyak hal yang membuat banyak orang lupa kepada Tuhannya.

 

Namun demikian, tentu ada banyak individu yang tetap memegang prinsip dan nilai-nilai islam dan akhlak terpuji sesuai tuntunan Alquran dan Sunnah Nabi. Mereka memang bekerja dan berniaga di pasar atau mall, tetapi hatinya tidak pernah luput dari mengingat Allah. Mereka berjual beli secara jujur, adil, dan atas dasar prinsip ridha, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan di dalam transaksi yang dilakukannya.

Terhadap pribadi-pribadi dengan akhlak dan karakter terpuji ini, Umar Bin Al Khattab, menceritakan bahwa Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang masuk pasar kemudian membaca doa atau dzikir, "Laa ilaha illallah wahdahu laa syarika lah,lahul mulku wa lahul hamda, yuhyii wa yumiit, wa huwa hayyun laa yamuut, bi yadihil khoir, wa huwa 'ala kulli sya-in qodiir -- Tiada sembahan yang benar kecuali Allah semata dan tiada sekutu bagi-Nya, milik-Nyalah segala kekuasaan dan bagi-Nya segala pujian, Dialah yang menghidupkan dan mematikan, Dialah yang maha hidup dan tidak pernah mati, ditangan-Nyalah segala kebaikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, menghapuskan darinya satu juta kesalahan, dan meninggikannya satu juta derajat - dari riwayat lain disebutkan, dan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga."

Hadist ini menunjukkan dengan terang besarnya keutamaan dan pahala orang yang membaca doa saat akan masuk kedalam pasar atau mall. Imam ath-Thiibi berkata, "Barang siapa yang berdzikir kepada Allah (ketika berada) di pasar maka dia termasuk kedalam golongan orang-orang yang Allah SWT berfirman tentang keutamaan mereka , "Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, mendirikan shalat, dan membayarkan zakat. Mereka takut pada suatu hari yang (dihari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang. (Mereka mengerjakan yang demikian itu) supaya Allah memberi balasan kepada mereka (dengan balasan) yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang di kehendaki-Nya tanpa batas." (QS. an-Nuur : 37-38).
[Reportaseterkini]

Sumber  : 33 amalan ringan berpahala besar, Oleh ahmad kholilloading...

Leave a Comment